Yale University Library

Beinecke Rare Book & Manuscript Library

Beinecke Digital Collections

47. Ka Mesia ma Ziona 45. O ke ola hou ana 42. Ka eha ano e o ke Kahuna nui 46. Ko Iesu pii ana i ka lani 41. Ke aloha hoopakele 43. Ko Iesu make ana 44. Pau ka Levi Oihana 40. Ke ala hou ana o Iesu

From: Na himeni hoolea. He mau mele ma ka uhane, e hoolea ai na kanaka, na keiki, na ohana, na kula, na ekalesia, ia Iehova, ke Akua e ola’i

47. Ka Mesia ma Ziona 45. O ke ola hou ana 42. Ka eha ano e o ke Kahuna nui 46. Ko Iesu pii ana i ka lani 41. Ke aloha hoopakele 43. Ko Iesu make ana 44. Pau ka Levi Oihana 40. Ke ala hou ana o Iesu

From: Na himeni hoolea. He mau mele ma ka uhane, e hoolea ai na kanaka, na keiki, na ohana, na kula, na ekalesia, ia Iehova, ke Akua e ola’i

Call Number:
Language:
Subjects:
Genres:
Type of Resource:
Description:
Translation: Hymns of Praise.
Physical Description:
8 p.
14 cm.
Place of Origin:
Honolulu, Ka na misionari mea pai, 1847
Rights:
No known restrictions
Curatorial Area: Beinecke Library
Catalog Record:
Source Digital Format:
High Resolution (image/tiff)
Object ID: 2064620
Download:
   |   Metadata record
Cite this   |   Text this   |   Report this