Yale University Library

Beinecke Rare Book & Manuscript Library

Beinecke Digital Collections

40. Ke ala hou ana o Iesu 41. Ke aloha hoopakele 42. Ka eha ano e o ke Kahuna nui 43. Ko Iesu make ana 44. Pau ka Levi Oihana 45. O ke ola hou ana 46. Ko Iesu pii ana i ka lani 47. Ka Mesia ma Ziona

From: Na himeni hoolea. He mau mele ma ka uhane, e hoolea ai na kanaka, na keiki, na ohana, na kula, na ekalesia, ia Iehova, ke Akua e ola’i

40. Ke ala hou ana o Iesu 41. Ke aloha hoopakele 42. Ka eha ano e o ke Kahuna nui 43. Ko Iesu make ana 44. Pau ka Levi Oihana 45. O ke ola hou ana 46. Ko Iesu pii ana i ka lani 47. Ka Mesia ma Ziona

From: Na himeni hoolea. He mau mele ma ka uhane, e hoolea ai na kanaka, na keiki, na ohana, na kula, na ekalesia, ia Iehova, ke Akua e ola’i

Call Number:
Language:
Subjects:
Genres:
Type of Resource:
Description:
Translation: Hymns of Praise.
Physical Description:
8 p.
14 cm.
Place of Origin:
Honolulu, Ka na misionari mea pai, 1847
Rights:
We welcome any additional information you might have. If you know more about an image on our website or if you are the copyright owner and believe we have not properly attributed your work, please contact us.
Curatorial Area: Beinecke Library
Catalog Record:
Source Digital Format:
High Resolution (image/tiff)
Object ID: 2064620
Download:
   |   Metadata record
Cite this   |   Text this   |   Report this